Privacy Policy & Cookies

PERDU neemt uw privacy serieus en implementeert daarom alle passende maatregelen om deze privacy te beschermen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de algemene verordening gegevensbescherming (‘GDPR’). In beide gevallen gebeurt dit cumulatief met alle wetgeving waarmee ze worden ingevoerd of aangevuld en alle andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Lees ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten en prospects, aanvragers, (potentiële) leveranciers, zij die voorstellen voor advies of offertes vragen en alle bezoekers en gebruikers van onze website. Het geldt ook voor onze aanwezigheid op sociale media.

Door een offerte of advies bij ons aan te vragen, door gebruik te maken van deze website, social media of (mogelijke) mobiele applicaties, door gebruik te maken van de producten en diensten van PERDU, door ons aan te melden of door aan ons te leveren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de welke PERDU persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. DE CONTROLLER

De controller is PERDU - Nameonit bv, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België, ondernemingsnummer BE0899005403.

De aangewezen GDPR-contactpersoon bij PERDU is Veronique Bogaerts. Neem contact met haar op via info@nameonit.shop onder vermelding van ‘GDPR – Veronique Bogaerts’ of door te bellen naar +32 15 623335.

2. SECURITY

PERDU hecht veel waarde aan het beschermen van de veiligheid van uw gegevens. We doen extra inspanningen om technische en organisatorische maatregelen te nemen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, schade, onbedoelde of onrechtmatige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens. Het aantal personeelsleden dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zij hebben uitsluitend toegang voor zover dit nodig is om hun taken uit te voeren.

3. DATA COLLECTION

Onder ‘Persoonsgegevens’ wordt verstaan ​​alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ’(hierna‘ gegevens ’).

Uw ‘gegevens’ kunnen op verschillende manieren worden verzameld, waaronder:

 • u vult een (online) formulier in
 • u neemt deel aan een wedstrijd of een actie georganiseerd door PERDU, al dan niet online
 • u maakt gebruik van onze diensten en producten, al dan niet online
 • een bestelling wordt goedgekeurd en verzonden
 • u schrijft zich in voor een nieuwsbrief
 • je stuurt je cv vrijwillig, je laat je gegevens vrijwillig achter op beurzen, etc.
 • u neemt deel aan enquêtes.

PERDU kan uw gegevens rechtstreeks verzamelen of via derden verkrijgen, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven. PERDU verzamelt de volgende categorieën ‘gegevens’:

 • administratieve gegevens,
 • contactgegevens,
 • gegevens over uw aankopen of leveringen,
 • gegevens geleverd door derden.

4. VERWERKINGSDOELEINDEN

Gegevens worden verwerkt om producten en diensten aan te bieden of te kopen en om de diensten die we aanbieden of kopen te optimaliseren en verbeteren.

Om deze reden kan het zijn dat PERDU uw gegevens verwerkt om haar aanbod van producten en diensten of haar aankopen van producten en diensten te analyseren, beoordelen en verbeteren.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, nieuwsbrief of gepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven en producten en diensten via elektronische communicatiemiddelen, u kunt hier uw toestemming voor geven. Als u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming ook op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen.

Gegevens worden ook verwerkt voor het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheren van de producten en diensten die u gebruikt of die u levert en om de gerelateerde administratie te verzorgen, zoals het leveren van uw bestelling, het opvolgen van offerteaanvragen, facturatie, het opvolgen van de solvabiliteit, enzovoort.

In het kader van bovenstaande verwerking kan PERDU contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor facturering en voor administratieve doeleinden. PERDU kan op verschillende manieren contact met u opnemen, onder meer per e-mail, per post, telefonisch en via sociale media.

Als u niet langer door PERDU gecontacteerd wilt worden voor commerciële doeleinden, kunt u ons op de hoogte brengen van deze beslissing op het volgende adres:

PERDU.BUSINESS/Nameonit bv, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen

E-mail: hello@perdu.business

5. DOORSTUREN NAAR DERDEN

PERDU verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij PERDU daartoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Wij verbinden ons ertoe de verkregen gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden te verkopen voor commerciële doeleinden.

PERDU doet een beroep op leveranciers en onderaannemers zoals ICT-bedrijven voor het onderhoud en beheer van onze website, bedrijven belast met leveringen, consultants, marketingbureaus, etc. om een ​​deel van onze diensten aan hen uit te besteden. We zorgen ervoor dat deze onderaannemers uw gegevens veilig, respectvol en zorgvuldig beheren en niet aan derden bekendmaken.

6. OPSLAGPERIODE

De voor klantbeheer verwerkte persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om aan de wettelijke eisen te voldoen (ook qua boekhouding).

7. RECHT VAN RAADPLEGING, RECTIFICATIE, VERWIJDERING, BEPERKING, BEZWAAR EN DRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en kan deze corrigeren of laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op de basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief profilering op basis van deze bepalingen. Verder heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gebruikelijke en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens aan een ander bedrijf te laten doorgeven. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

 • stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: hello@perdu.business.

Voor de volledigheid informeren wij u ook over uw recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische privacycommissie (commissie@privacycommission.be) als PERDU niet reageert op een verzoek om toegang tot uw gegevens of uw verzoek weigert. U heeft dit recht ook als u van mening bent dat de verwerking door PERDU mogelijk niet geautoriseerd is.

8. DIRECTE MARKETING

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

9. COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies. Ze maken het mogelijk om uw computer te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze websites. Door middel van deze cookies kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. U kunt cookies weigeren via de browserinstellingen maar in dat geval kunt u niet meer profiteren van alle functies op onze websites.

10. MODIFICATIONS

PERDU behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen. Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 3 augustus 2018.

BEDRIJFSGEGEVENS:

Bedrijfsnaam: PERDU.BUSINESS / Nameonit bv

Maatschappelijke zetel: Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België

BTW nummer: BE0899005403

Website: www.perdu.shop

Social Media: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

E-mail: hello@perdu.business

Tel.: +32 15 623335